megamisja

Mega Misja w „Aleksandrze”

Mega Misja to pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacji cyfrowej skierowany do świetlic szkolnych. Jego celem jest przygotowanie dzieci w wieku 6 – 10 lat do bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych i wzbogacenie oferty zajęć świetlicowych.
Spośród 725 zgłoszeń organizatorzy wybrali 300 świetlic szkolnych, które 1 września rozpoczną Mega Misję. W zaszczytnym gronie laureatów znalazła się również nasza szkoła. Uczniowie, wspierani przez wychowawców, będą poznawać zasady bezpiecznego korzystania z internetu, zdobywać punkty i nagrody.
Więcej informacji o projekcie na stronie programu www.megamisja.pl