dzwonek obiad

“Grosz do grosza” w szkole

Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Grosz do Grosza”. W szkołach na terenie całego kraju wspierani przez nauczycieli – opiekunów uczniowie przeprowadzają zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.

Cele akcji:
– Dochód z akcji zostanie przeznaczony na wykupienie obiadów dla dzieci w szkołach na terenie całego kraju w ramach programu „Dzwonek na obiad”.
– Zaangażowanie dzieci i młodzieży w pomoc potrzebującym.
– Wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemu ubóstwa i niedożywienia.