Pasowanie na Ucznia

14 października podczas uroczystości inaugurującej rok szkolny 2016/2017 odbyło się pasowanie na Ucznia Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach.
Część artystyczną przygotowali uczniowie ze swoimi nauczycielami pod bacznym okiem Pani Anny Domskiej.

Treść Ślubowania:
My, nowi uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach, ślubujemy:
• Być dobrymi kolegami i uczniami
• Troszczyć się o książki, zeszyty i sprzęt szkolny
• Szanować nauczycieli i innych pracowników szkoły
• Aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły
• Korzystać z wiedzy i pomocy starszych
• Kochać przyrodę i wszystko, co nas otacza
• Postępować tak, aby wszystkim było z nami dobrze