15. Rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2019 roku

Dołączenie Polski do grona państw Unii Europejskiej nastąpiło 1 maja 2004 roku.
1 maja 2019 roku obchodzimy 15. Rocznicę tego ważnego wydarzenia. Polska dołączyła do grona krajów Unii Europejskiej na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Proces integracji z UE zaczął się na długo przed tym wydarzeniem. 8 kwietnia 1994 roku Polska złożyła wniosek o członkostwo.