ENGLISH TEAM JUNIOR – program zajęć

ENGLISH TEAM JUNIOR – program zajęć

Temat główny Temat zajęć Cele operacyjne:
Wielka Brytania Anglia – zwiedzamy Londyn Uczniowie:

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 •  poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki, tradycji i obyczajów krajów anglojęzycznych;
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Szkocja – legenda o potworze z Loch Ness
Irlandia Północna – co kryją skrzaty?
Walia – odkrywamy tajemniczy region
Święta i tradycje Thanksgiving Day – za co jesteśmy wdzięczni? Uczniowie:

 • poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki, tradycji i obyczajów krajów anglojęzycznych;
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Christmas – porównywanie tradycji Bożonarodzeniowych
Easter- co przynosi Króliczek Wielkanocny?
Burn’s Night/St. Patrick’s Day – tradycje i obyczaje
Rodzina i dom Moja rodzina – opisujemy swoich bliskich Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego  ( I have got/ There is/There are, itp)
Mój pokój/dom – tworzenie swojego wymarzonego kąta
Niestandardowe meble – kolory i kształty
Na zakupach Rodzaje i typy sklepów – co gdzie kupimy? Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • Poprawne użycie intonacji i wymowy poznanych zwrotów i słów
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego ( Can I buy..)
 • otwarcie uczniów na mówienie w języku angielskim
W supermarkecie – słownictwo związane z zakupami
Chciałbym/Chciałabym kupić… – odgrywanie scenek
Kaboom – gry językowe
Na lotnisku

 

 

 

 

 

Kupowanie biletów – nauka wyrażeń i zwrotów Uczniowie:

 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Odgrywanie scenek kierowanych – gry i zabawy językowe
W Restauracji Zamawianie jedzenia – nauka zwrotów i wyrażeń Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Jedzenie i picie – rozszerzenie słownictwa
Nasze ulubione potrawy – dyskusja i praca w grupach
Co lubisz jeść? – tworzenie własnego menu
Fauna i Flora Zgadnij kto to – wysłuchanie opisów zwierząt Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • Poprawne użycie intonacji i wymowy poznanych zwrotów i słów
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
 • Poprawne użycie intonacji i wymowy poznanych zwrotów i słów
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
Gdzie żyją zwierzęta – nauka słownictwa poprzez zabawę
Różne rodzaje roślin – lekcja interaktywna
Kino Repertuar kinowy – rodzaje filmów. Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Kupowanie biletów – odgrywanie scenek kierowanych
Moja ulubiona kreskówka – projekt grupowy
Wakacje Gdzie spędzamy wakacje? – swobodna wypowiedź Uczniowie:

pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów

popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki

rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie

utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego

Góry czy morze? – praca w grupach
Pocztówka z wakacji
WAKACJE – gry i zabawy językowe