Program warsztatów

Program warsztatów:

Ćwiczenia emisyjne/ przesłuchanie kandydatów

Przygotowanie repertuaru na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Śpiewanie piosenek patriotycznych/ćwiczenia dykcyjne

Dobór repertuaru na apel Święta Niepodległości

Ćwiczenia intonacyjne i oddechowe

Przygotowanie repertuaru świątecznego/ ćwiczenia emisyjne

Wybór kolęd i pastorałek/ śpiewanie w kanonie

Ćwiczenia rozwijające umiejętności wokalne/ ćwiczenia rytmiczne

Doskonalenie poznanych piosenek/ nauka piosenki zima

Ćwiczenia oddechowe/ śpiewanie prostych kanonów trzygłosowych

Nauka piosenek dziecięcych i młodzieżowych

Ćwiczenia emisyjne/Stopniowe rozszerzanie skali głosu/ ćwiczenie poznanych piosenek

Śpiewanie ćwiczeń harmonicznych w różnych skalach i tonacjach/ ćwiczenie pamięci muzycznej

Ćwiczenia aparatu mowy, ćwiczenia dykcyjne- mówienie i śpiewanie wierszy

Akompaniament rytmiczny do poznanych piosenek

Przygotowanie repertuaru na apel w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Nauka pieśni Mazurek 3. Maja/ Śpiewanie piosenek patriotycznych

Nauka piosenek o tematyce wiosennej

Ćwiczenia rozszerzające skalę głosu, wyrównywanie barwy

Opracowanie repertuaru na zakończenie roku szkolnego

Utrwalenie poznanych pieśni i piosenek roku szkolnym