FERIE Z ALEKSANDREM’2020

Na półkolonie zapraszamy Dzieci w wieku 6-12 lat. Wszystkie zajęcia są inspirowane naszymi doświadczeniami z nowoczesną edukacją.

W tym roku ferie zimowe Dzieci spędzą na zajęciach w ramach Akademii Aleksander

Terminy turnusów:

Turnus I – 10 lutego – 14 lutego

Turnus II – 17 lutego – 21 lutego

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 24 stycznia 2020 roku

Półkolonie odbywają się w Niepublicznej Szkole Podstawowej Aleksander w Siedlcach (ul. Brzeska 65)

Półkolonie trwają od 7.30 do 16.30

Koszt półkolonii wynosi 300 zł za jeden turnus

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach – super rabat:  250 zł/1 turnus!

Rodzeństwo razem – dla rodzeństwa korzystającego z naszej oferty mamy super rabat: 270 zł/1 dziecko/1 turnus!

Rabat stałego klienta – dla naszych stałych klientów, którzy uczestniczyli w co najmniej 2. imprezach organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Aleksander w Siedlcach, przygotowaliśmy specjalny rabat: 270 zł/1 dziecko/1 turnus!

Przy zgłoszeniu rezerwacji prosimy o wpisanie imprez, w których Państwo uczestniczyli.

*  Promocje nie łączą się

Wpłatę pełnej należności należy dokonać do 7 dni od momentu potwierdzenia zakwalifikowania Dziecka na półkolonię.

Wpłata powinna być dokonana przelewem na konto:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach; ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 96 1090 2688 0000 0001 3117 1113

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko Dziecka, turnus, promocja

Numery kontaktowe podczas półkolonii: 692 296 444 (sekretariat szkoły) lub 735 553 559 (kierownik półkolonii)

Rezerwacji dokonujemy mailowo: [email protected]

Jeżeli potrzebują Państwo rachunku prosimy o przesłanie informacji (dane do rachunku) mailowo: [email protected]

W celu dokonania rezerwacji prosimy o pobranie z naszej strony karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii (na każdy turnus), wypełnienie jej, podpisanie (oboje Rodziców) i odesłanie skanu na nasz adres [email protected] lub dostarczenie jej do sekretariatu szkoły

Organizator niezwłocznie informuje Rodzica o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania uczestnika na Półkolonie drogą mailową na adres wskazany przez Rodzica

W terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia zakwalifikowania Dziecka na Półkolonie, Rodzic zobowiązany jest do wpłaty na konto bankowe szkoły pełnej kwoty

Dokonanie ww. formalności jest warunkiem wpisania Dziecka na listę uczestników Półkolonii,

Rodzic, który złożył dokumenty drogą mailową, zobowiązuje się dostarczyć oryginał wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z podpisanym regulaminem najpóźniej w dniu rozpoczęcia wybranego turnusu.

Brak wpłat w terminach wskazanych powyżej powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca uczestnika Półkolonii.

Szczególnie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, podpisanie go i dostarczenie go wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika

Kartę kwalifikacyjną można pobrać z zakładki o tej nazwie, a regulamin z zakładki REGULAMIN

Dzieci podczas półkolonii mają zapewnione: śniadanie, obiad (zupa, II danie, kompot), podwieczorek, napoje (woda, kompot, mleko, itp.). Posiłki będą spożywane w stołówce szkolnej

Prosimy, by Dzieci przynosiły ze sobą obuwie na zmianę (najlepiej sportowe) i stroje gimnastyczne, które będzie można pozostawić w szatni

Dzieci na półkolonie przyprowadzamy do godziny 8.30. W razie spóźnienia prosimy o informację telefoniczną

Dzieci należy odebrać do godziny 16.30. W przypadku spóźnienia prosimy o kontakt telefoniczny.

Jeżeli Dziecko z półkolonii będzie odbierał ktoś inny niż Rodzic, należy wypełnić oświadczenie i dostarczyć je najpóźniej pierwszego dnia półkolonii.

 

Załączniki: