Palcem po mapie

Przed rozpoczęciem ferii na zajęciach fakultatywnych „Podróże małe i duże” Uczniowie poznawali walory i atrakcje turystyczne zimą. Mali podróżnicy „odwiedzili” turystycznie popularne miejsca w kraju w okresie zimowym. Poszerzyli wiedzę o walorach turystycznych w regionie siedleckim. Na zajęciach również poznali zimowe atrakcje w sąsiednich krajach m.in.: w Niemczech, Słowacji, Białorusi, Czechach. Podsumowaniem zajęć było przygotowanie mapki turystycznej małego podróżnika, obrazującej najciekawsze atrakcję turystyczne zimą w wybranych krajach.