ENGLISH TEAM – program zajęć

ENGLISH TEAM – program zajęć

Temat główny Temat zajęć Cele operacyjne:
Wielka Brytania Anglia – zwiedzamy Londyn Uczniowie:

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki, tradycji i obyczajów krajów anglojęzycznych
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Szkocja – legenda o potworze z Loch Ness
Irlandia Północna – co o niej wiemy?
Walia – odkrywamy tajemniczy region
Święta i tradycje Thanksgiving – za co jesteśmy wdzięczni? Uczniowie:

 • poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki, tradycji i obyczajów krajów anglojęzycznych
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Christmas – porównywanie tradycji Bożonarodzeniowych
Easter- co przynosi Króliczek Wielkanocny?
Burn’s Night/St. Patrick’s Day – tradycje i obyczaje
Rodzina i dom Moja rodzina – cechy osobowości Uczniowie:

 • poprawne użycie intonacji i wymowy poznanych zwrotów i słów
 • rozwijanie umiejętności opisywania różnych rodzajów domów
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
 • egzekwowanie własnych doświadczeń i opinii
Typy domów – rozmowy kierowane
Wieś czy miasto? Zalety i wady – dyskusja
Na zakupach Rodzaje i typy sklepów – co gdzie kupimy? Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • ekspozycja uczniów na język angielski autentyczny
 • dalszy rozwój językowy i integracja sprawności językowych
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego (I would like to… rzeczowniki policzalne i niepoliczalne)
W supermarkecie – słownictwo związane z zakupami
Miary i wagi – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Chciałbym/Chciałabym kupić… – odgrywanie scenek
Na lotnisku

 

 

 

 

 

Kupowanie biletów – nauka wyrażeń
i zwrotów
Uczniowie:

 • Poprawne użycie intonacji i wymowy poznanych zwrotów
  i słów
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
Odgrywanie scenek kierowanych – gry
i zabawy językowe
W Restauracji

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawianie jedzenia – nauka zwrotów i wyrażeń Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Ulubiona potrawa – ćwiczenia umiejętności pisania
Nasze ulubione restauracje – dyskusja i praca w grupach
Jakim klientem jesteś? Quiz
Telewizja i media

 

 

 

 

 

 

 

Okno na świat – typy programów telewizyjnych Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • rozwijanie umiejętności opisywania różnych rodzajów mediów
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Zalety i wady Internetu – praca w grupach
Gazeta jako źródło informacji – praca z autentyczną angielską gazetą
Tajniki Internetu – lekcja interaktywna
Kino i teatr Repertuar kinowy – rodzaje filmów. Uczniowie:

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • poprawne użycie intonacji i wymowy poznanych zwrotów i słów
 • rozwijanie umiejętności opisywania ulubionego filmu
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Kupowanie biletów – odgrywanie scenek kierowanych
Noc w teatrze – kto to był William Shakespeare?

 

Wakacje

 

 

Gdzie spędzamy wakacje? – swobodna wypowiedź Uczniowie:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów
 • popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na mówienie
 • utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno – gramatycznych poznawanych na lekcjach angielskiego
Góry czy morze? – praca w grupach
Pocztówka z wakacji – ćwiczenia w pisaniu
WAKACJE – gry i zabawy językowe