Jak rozmawiać z Dzieckiem?

Proponujemy zapoznanie się z krótkim filmem traktującym o tym, w jaki sposób reagować na niepokojące nas zachowanie Dziecka. 

Sposoby reagowania na niepokojące symptomy, które zauważyliśmy u Dziecka: 

  1. współpraca ze szkołą, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, specjalistami, 
  2. przygotowanie się do rozmowy z Dzieckiem:  
  • atmosfera bezpieczeństwa i zaufania w trakcie rozmowy 
  • odpowiednio przygotowana przestrzeń do rozmowy 
  • otwartość, zaufanie kierowane w stosunku do Dziecka, 
  1. czego nie powinniśmy mówić/robić:  
  • strasz – obietnice bez pokrycia,  
  • rozluźniać więzi z Dzieckiem.