KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Pasowanie na Ucznia

14 października 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 listopada 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 listopada 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 stycznia 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7 stycznia 2022 r.

Rada klasyfikacyjna

26 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

24 - 26 maja 2022 r.

Rada klasyfikacyjna

15 czerwca 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16 czerwca 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP