KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Pasowanie na Ucznia

14 października 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 listopada 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 stycznia 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 stycznia 2023 r.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2022/2023

31 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

 13-26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 maja 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2, 4, 5 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23 - 25 maja 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

8 czerwca 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP