KADRA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

W naszej szkole mądre i skuteczne zarządzanie jest sprawą kluczową.

Dotyczy nie tylko organizowania warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, tworzenia profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli, troski o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, ale w bardzo dużej mierze wpływa na atmosferę panującą w szkole oraz kierunek pracy programowej.

Kadra zarządzająca w naszej szkole to zespół składający się z trzech osób – kobiet, dla których nauczanie i wychowanie dzieci jest jednoznaczne z zapewnieniem im szczęśliwego, bezpiecznego dojrzewania w twórczej i pozytywnej atmosferze.

Uczniowie, rodzice, kadra nauczycielska, obsługa szkoły to fundamenty i podmioty wszelkich działań kierowniczych mających na celu stworzenie takich warunków, aby nasza szkoła była miejscem niezwykłym, spełniającym marzenia jej twórców.

 

 

EWA KADŁUBOWSKA - WARECKA

DYREKTOR SZKOŁY

[email protected]leksander.pl

KADRA NASZEJ SZKOŁY

Kadra w naszej szkole to zgrany zespół współpracujących ze sobą pasjonatów nauczania.

W działalności wychowawczej i dydaktycznej nasi nauczyciele kierują się nie tylko swoją wiedzą i kwalifikacjami, ale również niezwykłą pomysłowością.
Zachęcają swoich Uczniów do myślenia, poznawania, próbowania i działania, prowadzącego do zrozumienia otaczającego świata.

Wszyscy nauczyciele to ludzie posiadający pasje i zainteresowania, otwarci na nowe wyzwania.
Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra daje gwarancję, że proces dydaktyczny w naszej szkole będzie służył wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego Ucznia.

Hanna Woźniak

Wychowawczyni klasy 1

Joanna Pogonowska

Nauczycielka wspomagająca klasy 1

Anna Kołodziejczyk

Wychowawczyni klasy 2

Ilona Smolińska

Nauczycielka wspomagająca klasy 2

Ewelina Nowak

Wychowawczyni klasy 3

Małgorzata Skolimowska

Wychowawczyni klasy 4

Agnieszka Domańska

Wychowawczyni klasy 5 i nauczycielka informatyki

Marlena Furman

Wychowawczyni klasy 6

Emilia Orzyłowska

Wychowawczyni klasy 7 i nauczycielka języka polskiego

Marta Staręga - Paciorek

Nauczycielka matematyki i fizyki

dr Igor Demianiuk

Nauczyciel historii

Katarzyna Malińska

Nauczycielka języka angielskiego

Martyna Łobińska

Nauczycielka języka hiszpańskiego

Andrzej Pytlak

Nauczyciel języka polskiego

Natalia Nowińska

Psycholog

Renata Kozak

Nauczycielka plastyki

dr Hubert Jastrzębski

Nauczyciel przyrody, biologii, geografii i chemii

Joanna Pieńkowska

Pedagog

Justyna Midura

Nauczycielka muzyki

Ewa Sadowa

Nauczyciel religii
Terapeutka Integracji Sensorycznej

Bartosz Ożarek

Nauczyciel wychowania fizycznego

Beata Dąbrowska

Nauczycielka wychowania fizycznego

Natalia Szczepanik

Logopeda

Joanna Markowska

Sekretarz szkoły

Monika Paszkiewicz

Pracownik obsługi

Anna Tymoszuk

Pracownik obsługi

Marzena Jasińska

Pracownik obsługi

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP