KADRA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

W naszej szkole mądre i skuteczne zarządzanie jest sprawą kluczową.

Dotyczy nie tylko organizowania warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, tworzenia profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli, troski o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, ale w bardzo dużej mierze wpływa na atmosferę panującą w szkole oraz kierunek pracy programowej.

Kadra zarządzająca w naszej szkole to zespół składający się z trzech osób – kobiet, dla których nauczanie i wychowanie dzieci jest jednoznaczne z zapewnieniem im szczęśliwego, bezpiecznego dojrzewania w twórczej i pozytywnej atmosferze.

Uczniowie, rodzice, kadra nauczycielska, obsługa szkoły to fundamenty i podmioty wszelkich działań kierowniczych mających na celu stworzenie takich warunków, aby nasza szkoła była miejscem niezwykłym, spełniającym marzenia jej twórców.

 

 

EWA KADŁUBOWSKA - WARECKA

DYREKTOR SZKOŁY

[email protected]

KADRA NASZEJ SZKOŁY

Kadra w naszej szkole to zgrany zespół współpracujących ze sobą pasjonatów nauczania.

W działalności wychowawczej i dydaktycznej nasi nauczyciele kierują się nie tylko swoją wiedzą i kwalifikacjami, ale również niezwykłą pomysłowością.
Zachęcają swoich Uczniów do myślenia, poznawania, próbowania i działania, prowadzącego do zrozumienia otaczającego świata.

Wszyscy nauczyciele to ludzie posiadający pasje i zainteresowania, otwarci na nowe wyzwania.
Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra daje gwarancję, że proces dydaktyczny w naszej szkole będzie służył wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego Ucznia.

Anna Kołodziejczyk

Wychowawczyni klasy 1

Edyta Rezler

Nauczycielka współorganizująca kształcenie klasy 1

Ilona Smolińska

Wychowawczyni klasy 2

Weronika Rytel

Nauczycielka współorganizująca kształcenie klasy 2

Hanna Żakowicz

Wychowawczyni klasy 3

Beata Wereda

Nauczycielka współorganizująca kształcenie klasy 3

Weronika Tarapata

Wychowawczyni klasy 4

Natalia Szczepanik

Wychowawczyni klasy 5 i nauczycielka języka polskiego

Anna Domska

Wychowawczyni klasy 6

Agnieszka Domańska

Wychowawczyni klasy 7 i nauczycielka informatyka

Emilia Orzyłowska

Wychowawczyni klasy 8

Justyna Kisielińska

Nauczycielka języka angielskiego

Paulina Rosa

Nauczycielka matematyki

Mariusz Jastrzębski

Nauczyciel fizyki

dr Igor Demianiuk

Nauczyciel historii

Kacper Nowicki

Nauczyciel wychowania fizycznego

Martyna Kudło

Nauczycielka języka hiszpańskiego

Andrzej Pytlak

Nauczyciel języka polskiego

Natalia Nowińska

Psycholog

Renata Kozak

Nauczycielka plastyki

dr Hubert Jastrzębski

Nauczyciel przyrody, biologii, geografii i chemii

Katarzyna Błaszczyk

Pedagog

Justyna Midura

Nauczycielka muzyki

Maria Bujak

Nauczycielka religii
Terapeutka Integracji Sensorycznej

Bartosz Ożarek

Nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Kobylińska

Nauczycielka języka polskiego

Milena Guzek

Logopeda

Joanna Markowska

Sekretarz szkoły

Monika Paszkiewicz

Pracownik obsługi

Anna Tymoszuk

Pracownik obsługi

Marzena Jasińska

Pracownik obsługi

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP