KADRA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

W naszej szkole mądre i skuteczne zarządzanie jest sprawą kluczową.

Dotyczy nie tylko organizowania warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, tworzenia profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli, troski o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, ale w bardzo dużej mierze wpływa na atmosferę panującą w szkole oraz kierunek pracy programowej.

Kadra zarządzająca w naszej szkole to zespół składający się z trzech osób – kobiet, dla których nauczanie i wychowanie dzieci jest jednoznaczne z zapewnieniem im szczęśliwego, bezpiecznego dojrzewania w twórczej i pozytywnej atmosferze.

Uczniowie, rodzice, kadra nauczycielska, obsługa szkoły to fundamenty i podmioty wszelkich działań kierowniczych mających na celu stworzenie takich warunków, aby nasza szkoła była miejscem niezwykłym, spełniającym marzenia jej twórców.

 

 

EWA KADŁUBOWSKA - WARECKA

DYREKTOR SZKOŁY

[email protected]

KADRA NASZEJ SZKOŁY

Kadra w naszej szkole to zgrany zespół współpracujących ze sobą pasjonatów nauczania.

W działalności wychowawczej i dydaktycznej nasi nauczyciele kierują się nie tylko swoją wiedzą i kwalifikacjami, ale również niezwykłą pomysłowością.
Zachęcają swoich Uczniów do myślenia, poznawania, próbowania i działania, prowadzącego do zrozumienia otaczającego świata.

Wszyscy nauczyciele to ludzie posiadający pasje i zainteresowania, otwarci na nowe wyzwania.
Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra daje gwarancję, że proces dydaktyczny w naszej szkole będzie służył wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego Ucznia.

Magda Przekaza

Wychowawczyni klasy 1

Katarzyna Ławecka

Nauczycielka współorganizująca kształcenie klasy 1

Hanna Żakowicz

Wychowawczyni klasy 2

Joanna Marlęga

Nauczycielka współorganizująca kształcenie klasy 2

Anna Kołodziejczyk

Wychowawczyni klasy 3

Ilona Smolińska

Nauczycielka współorganizująca kształcenie klasy 3

Natalia Szczepanik

Wychowawczyni klasy 4 i nauczycielka języka polskiego

Anna Domska

Wychowawczyni klasy 5

Agnieszka Domańska

Wychowawczyni klasy 6 i nauczycielka informatyki

Marlena Furman

Wychowawczyni klasy 7

Emilia Orzyłowska

Wychowawczyni klasy 8 i nauczycielka języka polskiego

Katarzyna Malińska

Nauczycielka języka angielskiego

Marta Ślubowska

Nauczycielka matematyki

Beata Sobiczewska

Nauczycielka fizyki

dr Igor Demianiuk

Nauczyciel historii

Grzegorz Dąbrowski

Nauczyciel wychowania fizycznego

Martyna Łobińska

Nauczycielka języka hiszpańskiego

Andrzej Pytlak

Nauczyciel języka polskiego

Natalia Nowińska

Psycholog

Renata Kozak

Nauczycielka plastyki

dr Hubert Jastrzębski

Nauczyciel przyrody, biologii, geografii i chemii

Katarzyna Błaszczyk

Pedagog

Justyna Midura

Nauczycielka muzyki

Maria Bujak

Nauczycielka religii

Justyna Trocewicz

Terapeutka Integracji Sensorycznej

Bartosz Ożarek

Nauczyciel wychowania fizycznego

Beata Dąbrowska

Nauczycielka wychowania fizycznego

Katarzyna Micun

Logopeda

Joanna Markowska

Sekretarz szkoły

Monika Paszkiewicz

Pracownik obsługi

Anna Tymoszuk

Pracownik obsługi

Marzena Jasińska

Pracownik obsługi

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP