OPŁATY

Czesne

Od roku szkolnego 2019/2020 czesne w naszej szkole wynosi 500 zł i płacimy je tylko przez 10 miesięcy. Wpłata czesnego powinna być dokonywana przelewem na konto:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach;
ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A. nr 96 1090 2688 0000 0001 3117 1113

Wpłat dokonujemy do 10. każdego miesiąca.

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za czesne za miesiąc, rok.

Wysokość czesnego wynika z zawartej umowy.

W przypadku, gdy Uczniem Szkoły jest więcej niż jedno dziecko, Rodzicowi przysługuje zniżka w czesnym za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do szkoły.
W roku szkolnym 2019/2020 czesne po obniżce wynosi 400 zł.

Powyższa zniżka dotyczy młodszego rodzeństwa.

Wyżywienie

Wpłaty za wyżywienie powinny być dokonywane przelewem na konto:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach;
ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A. nr 96 1090 2688 0000 0001 3117 1113

Wpłat dokonujemy z góry do 10. każdego miesiąca.

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za wyżywienie za miesiąc, rok

Kwota za wyżywienie: ilość dni w miesiącu x  12 zł

Wrzesień: 21 x 12 zł = 252 zł

Inne opłaty

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła wdrożyła e-dziennik.

Opłata roczna wynosi 45 zł/ Ucznia.

Wpłatę za e-dziennik należy dokonać przelewem na konto:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach;
ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A. nr 96 1090 2688 0000 0001 3117 1113

Wpłat dokonujemy do 10 września.

Uczniowie, którzy zostali przyjęci do szkoły w trakcie roku szkolnego, opłatę za e-dziennik uiszczają w terminie płatności pierwszego czesnego.

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za e-dziennik

Szkoła zakupuje wszystkim Uczniom:

  • Podręczniki i materiały edukacyjne – koszt zakupu pokrywają Rodzice w terminie wyznaczonym przez szkołę,

  • Wyprawkę (zeszyty, długopisy, artykuły biurowe, artykuły plastyczne, itp.) – Koszt 150 zł/semestr/Ucznia pokrywają Rodzice w terminie:

  • I semestr – do 10 września,

  • II semestr – do 10 stycznia.

Wpłaty za wyprawkę powinny być dokonywane przelewem na konto:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach;
ul. Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A. nr 96 1090 2688 0000 0001 3117 1113

Wpłat dokonujemy za:

  • I semestr – do 10 września,

  • II semestr – do 10 stycznia.

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za wyprawkę za I/II semestr 2019/2020.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP