MYŚLĘ, DECYDUJĘ, DZIAŁAM

PROGRAMY I PROJEKTY

Nasza działalność wychowawcza

W działalności wychowawczej najważniejszym naszym celem jest wychowanie obywatela świata – otwartego na kulturową odmienność, a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej. Stale poszerzamy horyzonty naszych Uczniów, dbamy o to, by poznawali i doceniali własny kraj, jego kulturę i dziedzictwo oraz piękno ojczystej mowy.
Wychowując naszych Uczniów staramy się:

  • kształtować i wzmacniać pozytywne cechy charakteru
  • zwracać uwagę na kulturę osobistą, właściwe zachowanie w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych
  • kształtować u Uczniów poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju
  • uświadamiać Uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki
  • wyposażyć Ucznia w umiejętność pracy i funkcjonowania w grupie
  • wzmacniać empatię, wrażliwość oraz asertywność w różnych sytuacjach życiowych
  • uczulać na zagrożenia cywilizacyjne, wzmacniać czujność oraz troskę o własne bezpieczeństwo
  • nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem, drobnymi problemami oraz tremą – np.: w trakcie wystąpień publicznych
  • uczyć tolerancji społecznej, kulturowej, religijnej, materialnej, rasowej

Sorry, no posts matched your criteria.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP