WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Programy i Projekty

„Wychowanie przez czytanie – program edukacyjny dla szkół”

Program „Wychowanie przez czytanie 2018” jest adresowany do uczniów z klas 5 – 7 szkół podstawowych oraz ich nauczycieli.

Celem Programu jest wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych – pomoc w zrozumieniu przez nich istoty wartości, wskazanie korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu oraz przećwiczenie sposobów ich praktykowania.

Równoważnym celem jest propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego kompasu i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji.

Program polega na przeprowadzeniu z uczniami zajęć z zakresu edukacji moralnej, bazujących na lekturze 15 opowiadań literackich zawartych w tomie „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach" z wykorzystaniem przygotowanych przez

Fundację materiałów projektowych. Elementem Programu jest Konkurs prac multimedialnych zrealizowanych przez uczniów.

Organizatorem Programu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Fundacja "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom", z siedzibą w Warszawie, 02 – 786, ul. Rosoła 44a,

Nauczyciel prowadzący: Emilia Orzyłowska

W dzisiejszym świecie coraz więcej jest zdarzeń, które świadczą o głębokim kryzysie moralnym. Dlatego tak ważne jest, by młodzi ludzie rozumieli, czym są i czemu służą wartości.
Obecny rok szkolny poświęcamy na nauczanie wartości moralnych w taki sposób, by Uczniowie z własnej woli chcieli je praktykować.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP