LOGOPEDIA

“Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...”

Juliusz Słowacki

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna to usprawnianie, korygowanie i stymulowanie rozwoju mowy. Obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania oddziaływań terapeutycznych dostosowanych indywidualnie do każdego ucznia.

Do głównych celów terapii należy:

  • usuwanie zaburzeń mowy, w tym wszystkich zaburzeń artykulacyjnych,
  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty, w przypadku, np. afazji, niedosłuchu, wypadków komunikacyjnych,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności/kompetencji językowych i komunikacyjnych,
  • likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy,
  • poszerzanie wiedzy w sposób interdyscyplinarny, szerokopojęty, poznawczy.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

Przykłady stron WWW i programów wspomagających diagnozę oraz terapię logopedyczną w szeroko pojętej cyfryzacji XXI wieku

ZAPAMIĘTAJ!!!  Komputer z oprogramowaniem multimedialnym jest niewątpliwie bardzo przydatnym i atrakcyjnym środkiem w terapii, nie zastąpi złożonego procesu diagnozy logopedycznej. Wiedza i doświadczenie specjalisty – logopedy z różnych dziedzin – pedagogiki, psychologii, medycyny są nie do zastąpienia. [1]

Nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, iż umiejętności komunikacji, wypowiadania swoich myśli, intencji są kluczem do odniesienia sukcesu w przyszłości. Co z tego, że posiadamy system językowy, jeśli nie potrafimy z niego korzystać. Zakres kompetencji komunikacyjnej i językowej to nie tylko gromadzenie zasobu wyrazowego, wypowiadanie słów, ale również poczucie własnej wartości, akceptacji własnego Ja, jak również akceptacja w środowiskach – szkolnych, domowych. Niezwykle istotny jest fakt, mówiący o tym, że aż 85% uczniów ma problemy związane z językiem. Problemy te dotyczą nie tylko dyslalii, ale również kwestii gramatycznych i fleksji. [1,2] czytaj dalej ...

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP