LOGOPEDIA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Jest to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Swoim zakresem obejmuje:

  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • likwidację przyczyn zaburzeń mowy (ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe),
  • korygowanie wad wymowy (nieprawidłowa realizacja głosek np. międzyzębową realizację głosek „sz, rz, cz, dż, s, z, c, dz”, nieprawidłowa wymowa głoski „r” i innych)
  • zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w różnych zespołach neurologicznych i genetycznych terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu.

Oddziaływania te mają na celu:

  • korygowanie zaburzeń mowy,
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
  • usprawnianie funkcji pokarmowych,
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
  • stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna).

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.

Spektakl “Mały Książę”

31 października 2017 roku

,,Mały Książę” 
,,Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni z nich jeszcze o tym pamiętają”. 
O słowach tytułowego bohatera, mieszkańca malutkiej planety, mogli się przekonać uczniowie klasy IV. Spektakl był opowieścią pełną poezji, w którym pojawiło się dużo mądrych refleksji o przyjaźni, miłości i życiu. Uczniowie zwrócili również uwagę na oprawę muzyczną i kostiumy. Ich zdaniem, przedstawienie było wartościowe i ciekawe.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP