Terapia Pedagogiczna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzone działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach
i umiejętnościach uczniów.

Ważnym aspektem oddziaływań terapeutycznych jest także eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, dotykających dzieci w skutek częstego doświadczania negatywnych ocen.

Zasady obowiązujące na zajęciach terapii pedagogicznej:

  1. Zasada indywidualizacji środków i metod.
  2. Zasada stopniowania trudności.
  3. Zasada korekcji zaburzeń.
  4. Zasada kompensacji zaburzeń.
  5. Zasada systematyczności
  6. Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

Forma zajęć:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w formie indywidualnej, w parach lub grupach. Dobór odpowiedniej dla dziecka formy terapeutycznej za każdym razem uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości konkretnego dziecka.

Czas trwania zajęć:

Dostosowany jest do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka.

Spektakl “Mały Książę”

31 października 2017 roku

,,Mały Książę” 
,,Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni z nich jeszcze o tym pamiętają”. 
O słowach tytułowego bohatera, mieszkańca malutkiej planety, mogli się przekonać uczniowie klasy IV. Spektakl był opowieścią pełną poezji, w którym pojawiło się dużo mądrych refleksji o przyjaźni, miłości i życiu. Uczniowie zwrócili również uwagę na oprawę muzyczną i kostiumy. Ich zdaniem, przedstawienie było wartościowe i ciekawe.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP