Terapia Psychologiczna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Rozwój człowieka określany jest między innymi według schematów zwanych „kamieniami milowymi” rozwoju w okresie dzieciństwa. Nie zawsze i nie u wszystkich ma on harmonijny przebieg. Niewielkie odstępstwa od podanych poniżej kompetencji, nie muszą stanowić o zaburzeniu rozwoju. Niezbędne jest wnikliwe obserwowanie dziecka, ale również uwzględnienie wielu różnorakich czynników mających wpływ na przebieg i pokonywanie poszczególnych szczebli na etapach rozwoju. W przypadku pojawienia się problemów warto je skonsultować z wychowawcą dziecka, pedagogiem czy psychologiem w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ewentualnego wsparcia w postaci dodatkowych ćwiczeń czy rozpoczęcia terapii ukierunkowanej na pomoc w danej kwestii.

Terapia psychologiczna – oparta jest na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej oraz intelektualnej. Psycholog w trakcie zajęć koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia, koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

Stadia i „kamienie milowe” rozwoju w okresie dzieciństwa

Niemowlęctwo 0 - 2 lata

 1. Niemowlę odkrywa świat przez bezpośredni kontakt sensoryczno - motoryczny
 2. Pojawienie się emocji
 3. Rozwój stałości przedmiotu oraz lęku przed separacją
 4. Krytyczny okres przywiązania: bezpieczna więź rodzic – dziecko przyczynia się do zaufania oraz zdrowego rozwoju niemowlęcia
 5. Początek użycia dźwięków i słów do komunikacji

Wiek przedszkolny 2 - 6 lat

 1. Użycie wielu słów i symboli do komunikacji
 2. Trening czystości
 3. Główną perspektywą jest egocentryzm, ale dzieci w tym wieku zdają sobie sprawę z różnic w sposobie patrzenia innych
 4. Używanie wyobraźni, udział w zabawach opartych na udawaniu
 5. Wzrastające poczucie autonomii i kontroli nad otoczeniem
 6. Rozwój umiejętności związanych z gotowością szkolną

Średnie dzieciństwo 6 - 10 lat

 1. Rozwój zdolności społecznych, fizycznych i uczenia się
 2. Rozwój myślenia logicznego i rozumowania
 3. Nasilenie interakcji z rówieśnikami
 4. Wzrost samokontroli i panowania nad emocjami

Spektakl “Mały Książę”

31 października 2017 roku

,,Mały Książę” 
,,Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni z nich jeszcze o tym pamiętają”. 
O słowach tytułowego bohatera, mieszkańca malutkiej planety, mogli się przekonać uczniowie klasy IV. Spektakl był opowieścią pełną poezji, w którym pojawiło się dużo mądrych refleksji o przyjaźni, miłości i życiu. Uczniowie zwrócili również uwagę na oprawę muzyczną i kostiumy. Ich zdaniem, przedstawienie było wartościowe i ciekawe.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP