DRUŻYNA MATEMATYCZNA

Drużyna matematyczna (kl. IV-VI)

Program obejmuje cotygodniowe spotkania pozalekcyjne. Są to zajęcia o podwyższonym stopniu trudności, skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania matematyczne. Spotkania są prowadzone w oparciu o autorski program nauczania, obejmujący materiał rozszerzony, przygotowanie do konkursów oraz poszerzanie zainteresowań matematycznych i popularyzację matematyki.

Uczniowie będą zaangażowani w przygotowanie dnia liczby Π, będą także uczestniczyć w warsztatach matematycznych z cyklu „Ty też możesz zostać Skłodowską" na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Członkowie drużyny matematycznej będą brać udział w trzech konkursach: Pingwin Matematyczny, Matematyka bez granic oraz Kangur matematyczny.

Program zajęć

 1. Matematyka jest ciekawa! - znani matematycy; liczby rządzą światem (liczby olbrzymy i karzełki, liczby pierwsze, liczby doskonałe i liczby palindromiczne); powrót do Rzymu (liczby rzymskie, działania na liczbach rzymskich)
 2. Rusz głową! - ciekawe zadania, zagadki i logiczne zadania matematyczne; Sudoku- trening logicznego myślenia
 3. Pingwin (przygotowanie do konkursu matematycznego Pingwin)
 4. Kwadraty, sześciany - geometria czy potęgi? (wprowadzenie pojęć dotyczących potęg; operacje na potęgach)
 5. Być jak Skłodowska (wycieczka na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 6. Matematyczne daszki (działania na pierwiastkach)
 7. Matma jest fajna! (planszowa i terenowa gra matematyczna
 8. Matematyka bez granic (przygotowanie do konkursu Matematyka bez granic - patronat Rady Europy)
 9. Drużyna Eukleidesa (kąty, wielokąty i ich własności, pola wielokątów)
 10. Zarażamy pasją do matematyki! – Przygotowanie i przeprowadzenie dnia liczby Π
 11. Kangur (przygotowanie i udział w konkursie Kangur Matematyczny)
 12. Druk 3D
 13. Matematyka w życiu (kalendarz i czas, jednostki, diagramy)

Nauczyciel prowadzący: Marta Staręga

6 grudnia 2019 roku

Uczestniczyliśmy w warsztatach matematycznych z cyklu „Ty też możesz zostać Skłodowską” na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 roku

Nasza szkoła świętowała IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Hasłem akcji było „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Komisje egzaminacyjne, składające się z trzech uczniów z różnych klas, miały możliwość sprawdzenia umiejętności mnożenia u koleżanek, kolegów, a także nauczycieli i rodziców. Osoba zdająca egzamin losowała pytania o poziomie trudności adekwatnym do kategorii wiekowej. Najmłodsi matematycy z klasy 1 i 2 mieli specjalne zadanie, z którego pięknie się wywiązali. Starsi zdający musieli zmierzyć się z ciężkimi zagadnieniami mnożenia, które świetnie rozwiązywali. Po zdanym egzaminie można było zdobyć odznakę Mistrza Tabliczki Mnożenia. Jesteśmy dumni z tego, że każdy uczeń naszej szkoły został wyróżniony tym tytułem! Opiekę nad akcją sprawowały p. Marta Staręga i p. Hanna Woźniak. czytaj dalej ...

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP