KTO NA OCHOTNIKA? WOLONTARIAT

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz osób bardziej potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym, jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Program obejmuje 10. miesięczny cykl zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel prowadzi zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały z platformy lub własne.

Zajęcia odbywają się raz na 2 tygodnie.

Nauczyciel prowadzący: Paulina Kopczyńska

3 lutego 2020 roku

Uczestnicy Szkolnego Koła Wolontariatu „Kto na Ochotnika?” przedstawili “Kopciuszka” w wersji nowoczesnej. Scenariusz i tytułowy Kopciuszek: Natalie; Reżyseria i narrator: Paweł; Wróżka: Zofia; Król: Oliwier. Przedszkolaki doceniły dobry humor i przygotowanie aktorów gromkimi oklaskami, a także szerokimi uśmiechami.

Kiermasz Świąteczny

9-13 grudnia 2019 roku

Serdeczne dziękujemy wszystkim Rodzicom, Pracownikom oraz Uczniom, którzy najpierw zaangażowali się w przygotowanie szkolnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego, a później wzięli w nim udział hojnie płacąc za wspaniałe ozdoby i świąteczne upominki.

Dzięki Państwa szczodrości w nasze wspólne działania udało się zebrać kwotę 1500 zł.

Wizyta Mikołajkowa w DPS – Dom nad Stawami

9 grudnia 2019 roku

Przedstawiciele koła „Kto na Ochotnika?” – Wolontariat wybrali się do Domu Nad Stawami z mikołajkową wizytą. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, a w ramach podziękowania za papierowe śnieżynki, mieszkańcy zaśpiewali nam piosenkę, której refren brzmi:

Uśmiech najkrótszą, najprostszą jest drogą

Do szczęścia, do ludzkich serc.

Świat się piękniejszy otworzy przed tobą,

Gdy tylko uśmiechniesz się.

Seniorzy i my oczekujemy kolejnej wizyty, bo bardzo miło spędziliśmy wspólnie czas 😊. czytaj dalej ...

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2019 roku

W budynku Urzędu Miasta Siedlce świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza razem z Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej, którego koordynatorką w Siedlcach jest Pani Marta Maksymiuk. Dzieci z naszej szkoły były najmłodszymi wolontariuszami na sali, a przy okazji miały możliwość poznać miejsce posiedzeń radnych.

27 listopada 2019 roku

Uczennice szóstej klasy, w ramach koła wolontariackiego, przedstawiły przedszkolakom teatrzyk pt. “Kopciuszek”. Dzieci były zachwycone i żywo reagowały na unowocześnioną wersję bajki. Na koniec przedszkolaki zaproponowały swoje tytuły bajek do wystawienia w styczniu. Uczniowie starszych klas podjęli wyzwanie i zapowiedzieli ciekawe miksy różnych bajek.

22 listopada 2019 roku

W ramach koła wolontariackiego „Kto na Ochotnika?” Uczniowie klasy czwartej zorganizowali przedszkolakom teatrzyk pt. “Szewczyk Dratewka”. Maluchy słuchały w skupieniu. Na koniec podczas rozmowy dotyczącej stworzenia dalszej części bajki wykazały się kreatywnością w rozmowie z aktorami.

Dzień Drzewa w SOS Wioski Dziecięce

17 października 2019 roku

Nasze Koło wzięło udział w Dniu Drzewa organizowanym w SOS Wioski Dziecięce.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP