NAUKA PŁYWANIA

Zajęcia z nauki pływania stanowią dodatkową ofertę szkoły przeznaczoną dla Uczniów w ramach zajęć fizyczno–ruchowych i służą wzbogaceniu procesu dydaktyczno-wychowawczego. Celem zajęć jest doskonalenie techniki pływania.

Uczniowie zapisani na zajęcia są zobowiązani do systematycznego uczestniczenia w zajęciach.

Najlepsi pływacy mogą przystąpić do egzaminu na kartę pływacką. Egzamin obejmuje: przepłynięcie bez przerw 200 m dowolnym sposobem, w tym 50 m na plecach, skok do wody z wysokości 0,7 m, przepłynięcie pod wodą przynajmniej 5 m - start z powierzchni wody.

Nauczyciel prowadzący: Bartosz Ożarek

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP