WARSZTATY MUZYCZNE

Warsztaty muzyczne to rozwijanie zainteresowań muzycznych, a także pobudzenie i rozwijanie umiejętności wokalnych.

Naszym celem jest:

  • Rozwijanie słuchu muzycznego, praca nad emisją głosu tj. artykulacja, intonacja, dykcja i poczuciem rytmu.
  • Znajomość repertuaru piosenek wpisanych w kalendarz imprez szkolnych i pozaszkolnych.
  • Tworzenie trwałych nawyków związanych z podstawową pozycją ciała w czasie śpiewu
  • Rozwijanie odpowiedzialności za zespół/ praca zespołowa.
  • Przygotowanie do publicznych występów.
  • Praca dla dobrego wizerunku szkoły.
  • Kształtowanie więzi między uczniami.

Metody naszej pracy:

  • metoda analityczno-percepcyjna (analiza wizualna i słuchowa utworu i zapisu nutowego w celu świadomego zapamiętania)
  • metoda ekspresji
  • metoda praktycznego działania - występ przed publicznością

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.

Nauczyciel prowadzący: Justyna Midura

Program warsztatów

Program warsztatów:

Ćwiczenia emisyjne/ przesłuchanie kandydatów

Przygotowanie repertuaru na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Śpiewanie piosenek patriotycznych/ćwiczenia dykcyjne

Dobór repertuaru na apel Święta Niepodległości

Ćwiczenia intonacyjne i oddechowe

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP