WARSZTATY PLASTYCZNE

Program przeznaczony jest dla Uczniów klas IV – VI. Uczestnicy zajęć będą zdobywać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznają różne warsztaty plastyczne – dzięki temu zdobędą niezbędną wiedzę umożliwiającą efektywną działalność twórczą. Analiza przykładowych dzieł sztuki pozwoli dostrzec ich walory estetyczne i ekspresyjne, stymulując wyobraźnię i inwencję twórczą Ucznia.

Cele zajęć koła plastycznego:

 • rozwój wyobraźni twórczej
 • rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki
 • tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych
 • kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia
 • ekspresja twórcza
 • zapoznanie ucznia z wybranymi dziełami plastycznymi wybitnych twórców,
 • ukazywanie dorobku kultury i sztuki polskiej,
 • zaznajomienie z najważniejszymi dziełami sztuki europejskiej i światowej,
 • poznanie głównych form plastycznych
 • rozwijanie doświadczeń warsztatowych
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi
 • kształtowanie zdolności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki
 • rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • kształcenie tolerancji wobec innych ludzi
 • zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia tożsamości narodowej
 • przygotowanie do świadomego odbioru wytworów plastycznych
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej
 • dbanie o estetykę otoczenia
 • wyrabianie otwartej postawy wobec sztuki

Nauczyciel prowadzący: Renata Kozak

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP