ZEBRANIA I DNI OTWARTE

Rok szkolny 2022/2023

DATA Dzień tygodnia Godzina
29 sierpnia 2022 roku

21 września 2022 roku

28 września 2022 roku

Poniedziałek

Środa

Środa

16.00

17.00

17.00

Zebranie z Rodzicami (klasa 1)

Zebranie z Rodzicami (klasa 8)

Zebranie z Rodzicami (klasy 2-7)

26 października 2022 roku Środa 16.30 –17.30 Dzień otwarty
30 listopada 2022 roku Środa 16.30 –17.30 Dzień otwarty
25 stycznia 2023 roku Środa 17.00 Zebranie z Rodzicami 
29 marca 2023 roku Środa 16.30 –17.30 Dzień otwarty
26 kwietnia 2023 roku Środa 16.30 – 17.30 Dzień otwarty
31 maja 2023 roku Środa godziny ustalone z Wychowawcami klas Zebranie z Rodzicami  - spotkania indywidualne

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP