ZEBRANIA I DNI OTWARTE

Rok szkolny 2023/2024

DATA Dzień tygodnia Godzina
28 sierpnia 2023 roku

13 września 2023 roku

19 września 2023 roku

Poniedziałek

Środa

Wtorek

16.30

17.00

17.00

Zebranie z Rodzicami (klasa 1)

Zebranie z Rodzicami (klasa 2-7)

Zebranie z Rodzicami (klasa 8)

25 października 2023 roku Środa 16.30 –17.30 Dzień otwarty
29 listopada 2023 roku Środa 16.30 –17.30 Dzień otwarty
31 stycznia 2024 roku Środa 17.00 Zebranie z Rodzicami 
28 lutego 2024 roku Środa 16.30 –17.30 Dzień otwarty
24 kwietnia 2024 roku Środa 16.30 – 17.30 Dzień otwarty
22 maja 2024 roku Środa godziny ustalone z Wychowawcami klas Zebranie z Rodzicami  - spotkania indywidualne

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP