Zielona Szkoła

Mając na uwadze korzyści płynące z tego niekonwencjonalnego sposobu nauczania jakim jest „ Zielona szkoła”, chcemy, aby zawsze we wrześniu, Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wyjazdu w miejsca atrakcyjne turystycznie. Co roku, zawsze w pierwszym tygodniu września, organizujemy wyjazd na tzw. ZIELONĄ SZKOŁĘ dla Uczniów klas III-VIII.

„Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne pod wieloma względami miejsce, to doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości Dziecka.

Nauka, w bezpośrednim kontakcie z otaczającą Dziecko rzeczywistością, jest naturalna, zintegrowana, sprzyja twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie Dzieci z przyrodą, poznanie jej praw oraz świadomość zagrożeń dla środowiska, dają szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, określonych wartości i postaw prozdrowotnych. Dodatkowo aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, wspólne zabawy i przeżywane radości to najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu klasowego i zespołu szkolnego.

Zielona Szkoła 2024

Zielona Szkoła 2023

Zielona Szkoła 2022

Zielona Szkoła 2021

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP