EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Oto prezentacja dotycząca przebiegu egzaminu ósmoklasisty oraz wymagań na E8 w latach 2021-2024. I bezpośrednie linki do rozporządzenia, w którym zawarto właściwe zapisy (s.13-31), oraz do informatorów CKE (wraz z aneksami), a także do strony CKE, na której pojawią się harmonogramy, komunikaty i informacje dotyczące egzaminu w roku 2024.

Jakie są wymagania na najbliższy egzamin ósmoklasisty? Skąd wiadomo co powtarzać? Oto podstawa prawna - art. 9 Ustawy z dnia 12 maja 2022 o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw mówiący o E8 w dwu kolejnych latach.

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK OBCY

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP