Integracja sensoryczna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach

Terapia dostarcza dziecku, podczas aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, które wywołują stopniową poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i z wnętrza jego ciała. Polega na ćwiczeniach ruchowych stymulujących układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały o zróżnicowanej fakturze do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji węchowej, wzrokowej, smakowej. Integracja sensoryczna ma na celu poprawę jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły dziecka.
Kwalifikacja dziecka do terapii odbywa się na podstawie specjalistycznej diagnozy.

Wskazaniami do diagnozy są między innymi:

 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy
 • trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów
 • nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu, kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem
 • trudności z utrzymaniem głowy (podczas dłuższego siedzenia) w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku
 • problemy ze rozróżnianiem części i stron ciała
 • trudności z samodzielnym jedzeniem, piciem lub przełykaniem pokarmów
 • częste potykanie się o „własne nogi”
 • wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem lub wcale np. ubieranie się, zapinanie guzików, sznurowanie butów
 • nadmierna ruchliwość
 • utrudniona orientacja w otoczeniu - dziecko czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zapamiętać otoczenie
 • zaburzenia napięcia mięśniowego - wzmożone lub obniżone np. szybka męczliwość podczas pisania
 • lęk przed upadkiem lub wysokością - wchodząc po schodach lub schodząc częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi
 • brak naturalnej potrzeby podejmowania aktywności ruchowej np. niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw, do zabaw skocznych
 • niewspółmierną reakcję do siły bodźca na nagłe dotknięcie albo lekkie popchnięcie z tyłu dziecko reaguje piskiem lub płaczem
 • problemy z odbijaniem, rzucaniem, łapaniem piłki
 • problemy z uczeniem się nowych aktywności ruchowych
 • nadwrażliwość na bodźce zmysłowe np. dziecko zwraca szczególną uwagę na zapachy, które wywołują jego niepokój.
 • nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany czy ludzi
 • zaburzoną orientację - podczas gier zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż piłka, którą ma złapać
 • problemy z koncentracją uwagi - trudności w skupieniu uwagi nad zadaniem, z wysłuchaniem polecenia. Trudności z współpracą z dorosłym lub współdziałania z innymi dziećmi;
 • problemy emocjonalne
 • podwrażliwość na bodźce zmysłowe np. dziecko lubi kręcić się intensywnie i bardzo długo na karuzeli

Sorry, no posts matched your criteria.

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP