O NAS

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach powstała we wrześniu 2015 roku. Głównym celem naszej działalności jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania.

Priorytetem naszym jest łagodne wprowadzenie dzieci w świat wiedzy z zachowaniem indywidualnego wspomagania dziecka w rozwoju intelektualnym, społecznym, etycznym, emocjonalnym i fizycznym. Nasza szkoła szczególny nacisk kładzie na edukację ekologiczną i wychowanie patriotyczne uczniów. Nasi absolwenci mają być doskonale przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach edukacji oraz być przygotowani do samodzielnej i systematycznej nauki.

Mamy ambicje, by nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem i radością będą wkraczali w świat wiedzy i nauki.
Uczymy i wychowujemy człowieka na miarę XXI wieku.

Nasza działalność edukacyjna

W działalności edukacyjnej naszym najistotniejszym celem jest kształtowanie u Ucznia gotowości do uczenia się poprzez rozważania naukowe oraz poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań.
Nauczając naszych uczniów nastawiamy się na:

 • indywidualizację podejścia do Ucznia
 • realizację treści programowych wg programów autorskich i innowacji
 • opracowywanie i wdrażanie wewnątrzszkolnych projektów edukacyjnych (ekologia, tradycja)
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań Ucznia
 • wyposażenie Ucznia w umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą
 • doświadczalne poznanie świata poprzez dociekanie naukowe i eksperymentowanie
 • skuteczne komunikowanie się w języku obcym (Communication Skills In English)
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • udział w zewnętrznych projektach edukacyjnych

Nasza działalność wychowawcza

W działalności wychowawczej najważniejszym naszym celem jest wychowanie obywatela świata – otwartego na kulturową odmienność, a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej. Stale poszerzamy horyzonty naszych Uczniów, dbamy o to, by poznawali i doceniali własny kraj, jego kulturę i dziedzictwo oraz piękno ojczystej mowy.
Wychowując naszych Uczniów staramy się:

 • kształtować i wzmacniać pozytywne cechy charakteru
 • zwracać uwagę na kulturę osobistą, właściwe zachowanie w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych
 • kształtować u Uczniów poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju
 • uświadamiać Uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki
 • wyposażyć Ucznia w umiejętność pracy i funkcjonowania w grupie
 • wzmacniać empatię, wrażliwość oraz asertywność w różnych sytuacjach życiowych
 • uczulać na zagrożenia cywilizacyjne, wzmacniać czujność oraz troskę o własne bezpieczeństwo
 • nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem, drobnymi problemami oraz tremą – np.: w trakcie wystąpień publicznych
 • uczyć tolerancji społecznej, kulturowej, religijnej, materialnej, rasowej

Nasza działalność opiekuńcza

Działalność opiekuńcza szkoły opiera się na założeniu, że podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. Dziecko w naszej szkole przebywa stale pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry, a warunki lokalowe gwarantują mu bezpieczeństwo oraz komfort.
Szkoła zapewnia opiekę w godzinach 7.00 – 17.00

 • każde dziecko posiada w klasie osobną szafkę na przechowywanie swoich rzeczy
 • szkoła zapewnia zdrowe i odpowiednio zbilansowane śniadania, obiady, podwieczorki – serwowane w szkolnej stołówce
 • do dyspozycji dzieci przez cały czas pobytu w szkole jest napój (niegazowana woda źródlana, herbata owocowa lub mleko) oraz sezonowe warzywa i owoce (np. marchew, jabłko)
 • funkcjonuje Owocowa Chatka oferująca warzywa, owoce i zdrowe napoje
 • zajęcia opiekuńcze po zajęciach ujętych w planie lekcji (zajęcia świetlicowe) prowadzone są w małych zespołach, w poszczególnych grupach wiekowych

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP