Trenuj z SKK

22 grudnia 2016 roku

Uczniowie i Nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach, już po raz kolejny, uczestniczyli w zajęciach sportowych organizowanych w ramach autorskiego projektu „Trenuj z SKK”.

Zajęcia prowadzone są przez trenera Teohara Mollova i zawodników SKK. Treningi są konsekwencją podpisanej we wrześniu 2016 roku umowy partnerskiej, która obowiązywać będzie do końca sezonu 2016/2017. Nawiązanie współpracy ma za zadanie pomóc w osiągnięciu wspólnych celów z zakresu działania na rzecz rozwoju talentów i zainteresowań sportowych dzieci. Głównymi założeniami współpracy jest dążenie do podnoszenia efektywności nauczania i szkolenia sportowego, a także realizacja projektów promocyjnych w środowisku lokalnym Szkoły i Klubu ukierunkowanych na propagowanie rozwoju fizycznego i intelektualnego najmłodszych.