Jakie ślady zostawia sześcian?

Wszędzie wokół nas przedmioty są trójwymiarowe. Inaczej mówiąc, są bryłami. Kostkę do gry w języku matematyki nazywa się sześcianem, książkę – prostopadłościanem, a szklankę – walcem. A co się stanie, jeśli zaczniemy je obracać? Jakie ślady zostawią na powierzchni?

Mali Detektywi podczas zajęć obejrzeli film, w którym matematyk opowiedział im o świecie Płaszczaków. Następnie poznali różne figury przestrzenne i rozpoznawali je w najbliższym otoczeniu. Rozwiązali również zagadkę geometryczną. Wykorzystując karty pracy, uczniowie dopasowali siatki do odpowiednich figur przestrzennych.