Narzędzia i strony online wspomagające diagnozę oraz terapię logopedyczną

Przykłady stron WWW i programów wspomagających diagnozę oraz terapię logopedyczną w szeroko pojętej cyfryzacji XXI wieku

ZAPAMIĘTAJ!!!  Komputer z oprogramowaniem multimedialnym jest niewątpliwie bardzo przydatnym i atrakcyjnym środkiem w terapii, nie zastąpi złożonego procesu diagnozy logopedycznej. Wiedza i doświadczenie specjalisty – logopedy z różnych dziedzin – pedagogiki, psychologii, medycyny są nie do zastąpienia. [1]

 1. Do terapii dyslalii niewątpliwie przydają się:
 • „Logopedyczne zabawy. Część I — sz, ż, cz, dż”
 • „Logopedyczne zabawy. Część II — s, z, c, dz”
 • „Logopedyczne zabawy. Część III — ś, ź, ć, dź”
 • „Logopedyczne zabawy. Część IV — j, l, r”
 • „Logopedyczne zabawy. Część V — mowa bezdźwięczna”
 • „Logopedyczne zabawy. Część VI — różnicowanie szeregów”
 • „LogoObrazki. Część I — sygmatyzm”
 • „LogoObrazki. Część II — rotacyzm”
 • „Szereg szumiący”
 • „Szereg syczący”
 • „Szereg ciszący”
 • „Różnicowanie głosek szeregów”
 • „Głoska r”
 • „Mowa bezdźwięczna” [2]
 1. mimowa.pl [3]

Gry i zabawy przygotowane w formie ćwiczeń logopedycznych. Ćwiczenia zostały podzielone na kategorie: seplenienie, kappacyzm  gammacym, reranie, gimnastyka buzi i języka. Korzystanie z prawie wszystkich gier jest odpłatne, konieczne jest  logowanie i opłacania abonamentu.

 1. eduSensus Logopedia Pro [4]

Program przeznaczonym dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem.

Najważniejsze cechy programu:

 • NAJLEPSZY merytorycznie produkt na rynku według badań niezależnej agencji Uglik Research&Consulting badającej polskich terapeutów.
 • Produkt codziennie używany przez tysiące dzieci i większość polskich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
 • Jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek (głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście).
 • Skuteczność produktu potwierdzona opiniami eksperckimi i przedklinicznym – Deklaracja zgodności wyrobu medycznego.
 • Rekomendacja Polskiego Związku Logopedów.
 1. buliba.pl [5]

„Została stworzona po to, aby cieszyć dzieci i ich rodziców oraz wspierać wszechstronny rozwój dziecka”. [1,15] Wśród zasobów znajdują się gry on-line, np. gry twórcze, gry na spostrzegawczość, zręcznościowe. Na szczególną uwagę zasługują bardzo proste piosenki, a także zasoby do wydruku.

Ponadto na rynku występuje bardzo duża ilość aplikacji mobilnych, które można pobrać na telefon ze sklepu Google Play czy też App Store. Do polecanych aplikacji należą: „Ćwiczenia logopedyczne VPP” oraz „Logopedia EVI”.

Bibliografia

 1. Gruba J.: Wykorzystywanie technologii informacyjnej w profilaktyce logopedycznej. [w:] Węsierska K. (red.).: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, str. 122-130
 2. Gruba J.: Technologia informacyjna w logopedii. Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2009
 3. https://www.mimowa.pl/ [dostęp dn. 30-01-2020]
 4. https://edusklep.pl/edusensus-logopedia-pakiet-gold.html [dostęp dn. 30-01-2020]
 5. https://www.buliba.pl/#logowanie.html [dostęp dn. 30-01-2020]

mgr Leśniczuk Izabella – logopeda, audiofonolog, pedagog specjalny

*wszelkie prawa zastrzeżone