Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W środę, 1 września, rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.

Serdecznie zapraszamy Uczniów naszej Szkoły:

 • Uczniowie klas 1-3 – w godz. 9.30 – 12.30.

(wejście do szkoły: 9.20-9.30; wyjście ze szkoły: 12.30-12.40)

 • Uczniowie klas 4-8 – w godz. 10.00 – 13.00.

(wejście do szkoły: 9.50-10.00; wyjście ze szkoły: 13.00-13.10)

Uczniowie spotkają się z Wychowawcami w swoich salach, a także wezmą udział w

Dniu Integracji

Informuję, że w tym dniu:

 • Uczniowie przychodzą w stroju szkolnym sportowym, obowiązuje obuwie na zmianę,
 • W spotkaniu biorą udział tylko Uczniowie,
 • Rodzice nie wchodzą na teren szkoły,
 • Uczniowie nie przynoszą do szkoły jedzenia, picia i żadnych przedmiotów, szkoła zapewni Uczniom posiłek i napoje.

Uczniowie klas V-VIII, którzy 1. września samodzielnie będą wracali do domu, powinni przekazać wychowawcy klasy zgodę na samodzielny powrót Ucznia ze szkoły (w załączeniu).

Od czwartku, 2 września, Szkoła czeka na swoich Uczniów
w godz. 7.00 – 17.00. Uczniowie przychodzą w stroju szkolnym codziennym, obowiązuje obuwie na zmianę.

Od tego dnia szkoła będzie pracowała wg. Wariantu A. W szkole będzie funkcjonowało tradycyjne kształcenie. Obowiązują Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny (w załączeniu).

Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia na teren szkoły wchodzą tylko Uczniowie.

Rodzice i osoby trzecie nie wchodzą na teren szkoły.

Wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 oraz pasowanie na Ucznia planowane są na dzień 14 października.

Szkoła zakupiła wszystkim Uczniom:

 • Podręczniki i materiały edukacyjne – koszt zakupu zostanie
  w części pokryty z dotacji, różnicę pomiędzy środkami
  z dotacji a kwotą zakupu pokryją Rodzice,
 • Wyprawkę (zeszyty, długopisy, artykuły biurowe, itp.) – koszt 150 zł/semestr/Ucznia pokryją Rodzice,

Zebranie organizacyjne Rodziców planowane jest w drugiej połowie września. O dacie i formie Rodzice zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

W roku szkolnym 2021/2022 informacje o należnościach będą udostępniane na platformie EduFox. W tym miejscu należy również zgłaszać nieobecności Dziecka.

Wysokość opłat za wrzesień 2021 roku zostanie udostępniona Rodzicom do 1 września 2021 roku.

Wpłata należności powinna być dokonana przelewem na konto:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach; Brzeska 65; 08-110 Siedlce

nr rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A. nr 96 1090 2688 0000 0001 3117 1113

Wpłat dokonujemy do 10 września

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za miesiąc wrzesień 2021.

W roku szkolnym 2019/2020 wprowadziliśmy e-legitymacje i m-legitymacje. Bardzo proszę Rodziców, którzy do chwili obecnej nie dostarczyli do sekretariatu szkoły (mail lub osobiście) zdjęcia Dziecka w wersji elektronicznej, o dostarczenie zdjęcia. Termin ostateczny upływa 4 września.

Rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem o wydanie Dziecku legitymacji po tym terminie, będą zobligowani do pokrycia kosztów produkcji i przesyłki legitymacji (kwota ok. 20 zł).

ZGODA_SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021