PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

Cele kształcenia:

 • rozwijanie myślenia historycznego uczniów, dostrzeganie przyczyn i skutków, czasu i przestrzeni
  w wydarzeniach historycznych;
 • poszerzenie wiedzy uczniów o zjawiskach i procesach historycznych w Polsce, w Europie i na świecie;
 • kształtowanie twórczego podejścia i poszukiwanie inspiracji do zgłębiania historii swojego miasta i regionu;
 • zainteresowanie uczniów podróżami i wycieczkami w kierunku pogłębiania wiedzy historycznej;
 • zapoznanie się z historią i tradycją najważniejszych świąt państwowych i religijnych w kraju;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, budzenie ciekawości poznawczej dotyczącej przeszłości;
 • tworzenie wspólnych projektów edukacyjnych w celu rozwijania samodzielności
  i kreatywności uczniów;
 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej w tym wykorzystanie źródeł internetowych.

Cele wychowania:

 • rozwijanie zainteresowań historycznych dotyczących swojej małej ojczyzny (region, miasto);
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • zachęcenie do samodzielnej pracy intelektualnej;
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;
 • kształcenie krytycyzmu poznawczego, umiejętności oddzielenia faktów od opinii.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

Nauczyciele prowadzący: dr Igor Demianiuk

Palcem po mapie

Przed rozpoczęciem ferii na zajęciach fakultatywnych „Podróże małe i duże” Uczniowie poznawali walory i atrakcje turystyczne zimą. Mali podróżnicy „odwiedzili” turystycznie popularne miejsca w kraju w okresie zimowym. Poszerzyli wiedzę o walorach turystycznych w regionie siedleckim. Na zajęciach również poznali zimowe atrakcje w sąsiednich krajach m.in.: w Niemczech, Słowacji, Białorusi, Czechach. Podsumowaniem zajęć było przygotowanie mapki turystycznej małego podróżnika, obrazującej najciekawsze atrakcję turystyczne zimą w wybranych krajach. czytaj dalej ...

Na przedświątecznych zajęciach fakultatywnych „Podróże małe i duże” uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach poznawali tradycje i obyczaje obchodów świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie. Uczniowie poznali wiele ciekawostek związanych z tradycjami świątecznymi w dawnych czasach i dziś w regionie wschodniego Mazowsza. Również „odbyli podróż” po świecie i dowiedzieli się, jak obchodzą święta m.in. Hiszpanie, Amerykanie, Włosi, Grecy. Zajęcia były wzbogacone prezentacjami w programie Power Point, słuchaniem kolęd. Każdy uczestnik zajęć przygotował rysunek o tematyce bożenarodzeniowej. czytaj dalej ...

Na zajęciach Uczniowie zrealizowali temat „Szlakiem bohaterów niepodległej Rzeczypospolitej”. Podczas zajęć Uczniowie dowiedzieli się o historii odzyskania niepodległości przez Polskę, poznali losy jej bohaterów i przybliżyli sobie postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie realizacji zajęć była nawiązana współpraca z gimnazjum w Grzegorzewie w Wilnie na Litwie. Z okazji Dnia Niepodległości dla Uczniów polonijnej placówki oświatowej nasi uczniowie przygotowali ciekawe materiały o tematyce patriotycznej. Na Litwę zostały przekazane mapki turystyczne na temat „Szlakiem miejsc pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siedlcach” oraz prezentacja na temat Józefa Piłsudskiego, w której została zawarta informacja o kilkukrotnych przyjazdach Marszałka do Siedlec. Teraz nasi uczniowie z niecierpliwością czekają na odpowiedź z Wilna i otrzymanie własnoręcznie zrobionych folderków o tematyce niepodległościowej od Polaków z Litwy. czytaj dalej ...

30 maja 2018 roku

Na zajęciach Uczniowie przygotowywali mapkę miejsc pamięci poświęconych T. Kościuszce w Polsce. Poznali przy tym dużo ciekawych historii z życia naszego bohatera. Działania były organizowane w ramach wspólnego projektu pomiędzy NSP Aleksander a Średnią Szkołą i młodzieżą z parafii rzymskokatolickiej w Kosowie Poleskim na Białorusi. Nasze Dzieci wysłały dla swoich rówieśników mapę, słodkie niespodzianki i kartki z pozdrowieniami z Siedlec.

Uczniowie Aleksandra otrzymali piękne życzenia z okazji Dnia Dziecka oraz mapkę z Kosowa Poleskiego. Miasteczko to jest miejscem upamiętnienia T. Kościuszki, który urodził się w pobliskim folwarku Mereczowszczyzna i był ochrzczony w miejscowym kościele pw. Św. Trójcy.

Przygotowali: Emilia Młotkowska i Igor Demianiuk

4 kwietnia 2018 roku

Uczniowie naszej szkoły, razem z Dziećmi z Estonii, brali udział w realizacji projektu promującego atrakcje turystyczne swoich krajów.

W czasie przygotowań, można było poznać dużo interesujących rzeczy na temat swojego kraju, przedstawić najciekawsze zabytki, kulturalne wydarzenia i unikatowe tradycje właściwe dla regionu zamieszkania. Uczniowie Aleksandra przygotowali dla Polaków mieszkających w Estonii mapkę turystyczną województwa mazowieckiego, ręcznie zrobiły kartki wielkanocne i podpisały widokówki z zabytkami Siedlec.

W tym samym czasie, Uczniowie polskiej szkoły w Tallinie, przygotowali dla naszych Małych Podróżników ręcznie zrobioną kartkę wielkanocną z życzeniami. Opracowali mapkę atrakcji turystycznych Estonii oraz przysłali foldery turystyczne i słodką niespodziankę, czekoladę mleczną Kaleva z piękną świąteczną kolorowanką na opakowaniu.

Dzięki owocnej i przyjaznej współpracy poznaliśmy zabytki, tradycje i kulturę Estonii.  Chcemy serdecznie podziękować za pomoc w nawiązaniu kontaktów Pani Agacie Depce, która prowadzi Polską Szkołę w Tallinie oraz  młodzieży polonijnej za aktywny udział w tym ciekawym projekcie. Mamy nadzieję, że zawiązane przyjaźnie będą kwitły.

Przygotowali: Emilia Młotkowska i Igor Demianiuk

Średniowieczny zamek

14 lutego 2018 roku

Uczniowie poznali specyfikę pojawienia się i rozwoju średniowiecznych zamków. Dzięki trójwymiarowej książce z makietą pt. „Życie na zamku”, dzieci mogły zobaczyć, jak wyglądał zamek od wewnątrz: obejrzeć reprezentacyjne komnaty, kuchnię ze spiżarnią, kaplicę i zamkowe więzienie. Ciekawostką było poznanie średniowiecznych tradycji: obchodzenie świąt, przygotowanie i spożywanie posiłków, wolny czas i zabawy. Dzieci poznały także 10 najpopularniejszych zamków w Polsce, które zlokalizowane są w różnych regionach kraju, m.in. zamek Ogrodzieniec, zamek Książ, zamek Czocha, zamek w Malborku, zamek Pieskowa Skała. Każdy miał też okazję, aby zaprojektować własną średniowieczną budowlę.

Przygotowali: Emilia Młotkowska i Igor Demianiuk

3 stycznia 2018 roku

Nasi Uczniowie mieli możliwość opracować przed rozpoczęciem ferii zimowych własną, turystyczną mapkę podróży po Polsce. Jako pomoc dla Dzieci, została przygotowana prezentacja dotycząca ciekawych miejsc w kraju, które można zwiedzić w czasie zimowego wypoczynku. Każdy mógł zaprezentować własny turystyczny szlak i opowiedzieć o swoich planach na zbliżające się ferie.  Co ciekawe, Uczniowie tradycyjnie uważają, że ferie zimowe najlepiej spędzić z Rodzicami i Rodzeństwem w górach, jak również odwiedzić swoich Dziadków, mieszkających w innych miejscowościach.

Przygotowali: Emilia Młotkowska i Igor Demianiuk

Życzenia Świąteczne z Łotwy

20 grudnia 2017 roku

W ostatnim tygodniu Adwentu Uczniowie naszej szkoły otrzymali imienne kartki świąteczne od swoich rówieśników z Łotwy. Uczniowie Polskiej Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. Ity Kozakiewicz w Rydze wraz ze swoim nauczycielem historii Panem dr Piotrem Boruniem przygotowali piękne życzenia i niespodzianki z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na twarzach naszych Uczniów było widać ogromną radość i wzruszenie. Przedświąteczna wymiana kartek z życzeniami stała się jedną z form kontaktu z Polakami mieszkającymi za granicą. Jest to dobry początek nawiązania bliższej współpracy z Rodakami na Wschodzie i Polonią za granicą. Niech ta współpraca kwitnie!

Przygotowali dr Igor Demianiuk i Emilia Młotkowska

29 listopada 2017 roku

Po raz kolejny odbyły się zajęcia fakultatywne „Podróże małe i duże”. Uczniowie wysłuchali historii o polskiej emigracji, poznali różnice między Polonią, a Polakami mieszkającymi na terenach, które w przeszłości należały do państwa polskiego. Jako przykład posłużyła historia naszych rodaków z Łotwy. Dzieci przygotowały imienne kartki świąteczne z życzeniami dla swoich rówieśników, uczniów kl. 4A z Polskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz z Rydze. Zajęcia były dobrą okazją, aby własnoręcznie zaadresować kopertę i przykleić znaczek pocztowy. Teraz listy wyruszyły w drogę na Łotwę!

Przygotowali: Emilia Młotkowska i Igor Demianiuk

Poznajemy Siedlce

18 października 2017 roku

Pierwsze zajęcia z cyklu Podróże małe i duże zabrały naszych Uczniów na wycieczkę po Siedlcach. Dzieci miały okazję wybrać się w prowizoryczną wycieczkę po Siedlcach, dowiedziały się dużo ciekawych informacji o historii i zabytkach naszego miasta. Uczniowie chętnie zaangażowali się w zaprojektowanie i tworzenie przewodników turystycznych. Każdy z uczestników otrzymał plan i folder miasta Siedlce, które uprzejmie przekazali nam pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach.

Przygotowali: Emilia Młotkowska i dr Igor Demianiuk

Copyright © Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER
ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce
TOP